Definícia dihybridného

Dihybridy vznikajú krížením dvoch organizmov, ktorých charakteristiky sú rôzne, čím sa vytvára diploidná bytosť, to znamená, že vo svojom jadre majú dve sady homológnych chromozómov. Je to výsledok kríženia medzi dvojnásobne homozygotnými príbuznými pre rôzne alely. V ONsalus podrobne popisujeme dehybridnú definíciu. dihíbrido Pojem používaný

Cítim svrbenie po celom tele: príčiny

Pocit mravčenia alebo svrbenia v tele je lekársky známy ako svrbenie, v niektorých prípadoch nie je dôvod, ktorý tento účinok vyvoláva, veľmi jasný, môže sa však týkať aj dermatologických problémov. Svrbenie je vyvolané histamínmi, hormónom, ktorý sa vylučuje do nášho tela, ako reakcia imunitného systému na akúkoľvek alergiu. V ONsalus vysvetlíme príčiny

Paleo strava na chudnutie

Strava Paleo je jednou z tých, ktoré sa v poslednom čase stali modernejšou, pretože sa snaží získať späť čo najprirodzenejšie jedlo tým, že sa obzrie späť v čase a pozrie na našich predkov. Názov „paleo“ sa vzťahuje na „paleolit“, pretože základom tejto diéty je obnovenie potravy, ktorú naše telo skutočne potrebuje podľa fyzických vlastností, ktoré máme. Potravinársky priemysel v posledných d

Dýchacie cvičenia na upokojenie úzkosti

Bohužiaľ, čoraz viac ľudí trpí úzkostnými problémami, je to kvôli ich hektickým každodenným návykom a / alebo preto, že pre nich je ťažké zvládnuť nepríjemné emócie, ktoré môžu vzniknúť. Ak trpíte týmto typom problému a dokonca aj vtedy, keď už existuje úzkostná porucha, je dôležité začať s jeho odstraňovaním. V prípadoch, keď už máte poruchu, ju mož

Pár koučovanie v Barcelone

Ľudské vzťahy nie sú ľahké a niekedy sú situácie, ktoré sú vo vzťahu, poznačené nedostatkom komunikácie a porozumenia alebo neustálymi diskusiami. Sú chvíle, keď rutina vynesie to najhoršie z páru a môže dokonca opotrebovať vzťahy, ale to neznamená, že všetko je stratené a malo by sa od neho upustiť. Odborníci, ktorých sme vybr

Domènec Gil Saladié

+ Pridajte svoju firmu 3 fotografie Carrer de Balmes, 205, 4 ° 2 ° A, Barcelona, ​​08006 Hodiny: pondelok až štvrtok od 10:00 do 19:00 - piatok od 16:00 do 19:00. Webové stránky: //www.drgilsaladieinm.com/ Domčnec Gil Saladié má titul v odbore medicína a chirurgia na Autonómnej univerzite v Barcelone, špecializuje sa na diagnostiku a liečbu demencie a je jedným z referenčných neurológov v Barcelone . Pacienti vynikajú o

50 fráz na zvýšenie a zvýšenie sebavedomia

Sebaúctu definujeme ako schopnosť hodnotiť sami seba prijatím našich slabostí a ocenením našich silných stránok. Vďaka sebaúcte sme schopní konať pri rešpektovaní našich práv a práv ostatných. Tento koncept úzko súvisí s dobrým životným prostredím mäty a so správnou psychologickou stabilitou. Stručne povedané, sebaúcta

30 fráz na prekonanie prestávky

Niekedy môže byť veľmi ťažké dostať sa dopredu a prekonať oddelenie. Z toho istého dôvodu je veľmi dôležité nájsť inšpiratívne vety, ktoré nám pomôžu prekonať prestávku a zanechať všetky tie pocity a pocity odrádzania. Pochopte, že okrem tipov a klávesov svojpomoci môžu byť veľmi užitočné aj po prestávke krátke vety prekonania. Z toho istého dôvodu vám ponúkame nas

Poruchy vedomia - psychopatológia vedomia

Zmenený stav vedomia , tiež nazývaný porucha vedomia, je akýkoľvek stav, ktorý sa významne líši od normálneho stavu bdelosti. V roku 1892 sa výraz používal vo vzťahu k hypnóze, hoci stále existuje diskusia o hypnóze ako o poruchách vedomia založenej na modernej definícii. Max Mailhouse, ktorý je možné získať späť od jeho prezentácie na konferencii v roku 1904, áno, ako to bolo v súvislosti s epilepsiou, sa však stále používa. V akadémii tento výraz už použil

Centralizácia moci a rozhodovania v organizácii

Skupina, najbližší kontext jednotlivca v organizácii , mení informácie, ktoré prijíma, ovplyvňuje ich správanie a poskytuje dobrú časť motivácie k ich správaniu. Jednotlivec je súčasťou jednej alebo viacerých skupín v rámci organizácie a v nich vykonáva svoje úlohy, plní svoje povinnosti, plní svoje rôzne úlohy a nadväzuje vzťahy s ostatnými členmi. Centralizácia moci a rozhodova