Ako byť skromnejší a jednoduchší

Môžeme vzdelávať náš spôsob, ako nielen zlepšovať naše osobné vzťahy s ostatnými, ale tiež sa cítiť lepšie so sebou. Naša kvalita života sa dramaticky zlepšuje vďaka jednoduchosti ako cnosti, ktorá zdokonaľuje ľudskú povahu. Naopak, pýcha, márnosť a pýcha vytvárajú spleť a uzly v sociálnych vzťahoch. Ak chcete začať praktizovať umenie zjednodušovania života, začnite so sebou. Ako byť skromnejší a jednoduchší? Ak chcete zjednodušiť svoj život, začnite sami so sebou. V našom sprievodcovi vás vedie k dosiahnutiu tohto psychologického a humanistického cieľa, ktorý je taký konštruktívny, aby ste boli šťastní.

Štyri princípy musia byť skromnejšie a jednoduchšie

Ak sa chcete naučiť byť skromnejší a jednoduchší, odporúčame vám skúsiť zmeniť hranol a nechať sa riadiť týmito 4 zásadami.

Majetok osoby sa nemeria podľa profesie

To znamená, že odborná kvalifikácia alebo príprava odborníka neurčuje, že jedno zamestnanie je dôležitejšie ako druhé. Pokorný a jednoduchý človek je človek, ktorý sa k ostatným nezaobchádza na základe stereotypov vytvorených okolo obrazu konkrétneho zamestnania.

Zo sociálneho hľadiska existujú pracovné miesta, ktoré zrejme dávajú tým ľuďom, ktorí vykonávajú tieto povolania, väčšie spoločenské postavenie. Tomuto redukcionistickému výkladu reality a talentu by sa však malo zabrániť. Všetky pracovné miesta sú dôležité a všetci ľudia majú svoj vlastný dar.

Hodnota osoby sa nemeria podľa jej majetku alebo hmotného majetku

Toto nerovnaké rozdelenie bohatstva negatívne ovplyvňuje samotnú spoločnosť. Blízky a skromný človek je človek, ktorý neprikladá väčšiu dôležitosť tým, ktorí majú viac, ale sústreďujú konverzácie a osobné väzby na príslušnosť a aspekty, ktoré presahujú tento problém.

Rovnaké vzťahy sú skutočne zdravé a pozitívne väzby

Nie ste viac ako ktokoľvek, ani menej ako ktokoľvek iný. Ste výnimoční a takto sa cítite v mnohých okamihoch. Ale ľudia okolo vás sa cítia takto aj pri iných príležitostiach. Preto sa z tohto hľadiska rovnosti pokúste opraviť akýkoľvek postoj, ktorý vás vedie k tomu, aby ste sa postavili do role nadradenosti alebo podradenosti vo vzťahu k iným. Sme človek a môžeme sa mýliť . Najdôležitejšie je opraviť tie chyby, ktoré nie sú typické pre niekoho jednoduchého.

Vaša pravda nie je jediná, na ktorej záleží

Nemáte vždy pravdu . V každom prípade, ktorý ovplyvňuje medziľudský vzťah, existujú dva rôzne pohľady. Nemali by ste sa uzamknúť vo svojej vlastnej vízii. Okrem tejto skutočnosti prostí ľudia vedia, že rozhodujúcou vecou nie je vždy mať pravdu, keď rozdiel v kritériách týkajúcich sa nedôležité záležitosti môže viesť k narušeniu tohto priateľstva kvôli hrdosti.

Ako byť skromnejší a jednoduchší? Snažím sa oceniť každú osobu za svoje cnosti. Ponúkame vám test, aby ste vedeli, či ste pokorní .

5 tipov, ako byť pokornou a jednoduchou osobou

  1. Priznajte svoje chyby so splatnosťou. Ak dokážete byť skutočne zodpovedný za následky svojich činov, budete veľmi blízko k dosiahnutiu tohto cieľa jednoduchosti. Vyjadrujte slobodne toto povedomie o chybe, ktorá spôsobila nepriamy vplyv na tretie strany. Preto preukážte svoju ochotu chybu opraviť. Nejde o to, že sa za to obviňujete, ale úprimne dokazujete, že sa obávate tejto situácie a chcete sa o ňu postarať. S úprimnosťou vyjadrte správu „Je mi ľúto“, keď to uznáte za vhodné.
  2. Učte sa od skromných a jednoduchých ľudí. Ak sa rozhliadnete okolo, nájdete jasné príklady priateľov, rodiny a občanov, ktorí stelesňujú tieto hodnoty. Tieto obdivuhodné ľudské bytosti sú stálym zdrojom inšpirácie, pretože sa okrem akejkoľvek teórie dokážu stelesniť v praxi života, vedomý postoj tohto spôsobu bytia. Ako sa títo ľudia cítia? A čo si myslíte, že je kľúčom k tejto schopnosti emočnej inteligencie? Pokúste sa modelovať tie vlastnosti, ktoré v nich obdivujete, pretože tieto sociálne schopnosti máte, aj keď ich trénujete.
  3. Dôverujte dobrým úmyslom ostatných . Niekedy to môže byť ťažké. Ani tento princíp nemusí byť vždy univerzálne splnený. Keď však majú ľudia dobré srdce, ich činy sú takmer vždy motivované dobrým počiatočným úmyslom, aj keď neskôr zistia, že sa mýlili. Z tohto dôvodu, keď máte argument s niekým alebo s osobným rozčarovaním, skúste sledovať tento pohľad z tohto optimistického výkladu. Týmto spôsobom zjednodušujete realitu.
  4. Pokúste sa byť osobou prístupnou ostatným . Uzavrite obchod a využite čas, ktorý môžete venovať ostatným. Nielenže môžete zdieľať tieto hodnoty vo svojom bezprostrednom prostredí, ale na sociálnej úrovni môžete ako dobrovoľník spolupracovať na spoločenskom cieli, v ktorý veríte. Dobrovoľníctvo je samotná vzdelávacia škola a lekciou pokory pre tých, ktorí zistia, že sa toho majú čo učiť od ostatných. Akékoľvek opatrenie, ktoré použijete na obmedzenie individualizmu, vám pomôže byť bližšie k iným.
  5. Rozpoznajte svoje vlastné limity . Nie ste všemocní. Ako človek zažívate vyčerpanie, keď nepočujete signály svojho tela. Musíte stanoviť poradie priorít, pretože nemôžete dosiahnuť všetko za jeden deň. Vaše silné stránky sú tiež obmedzené, pretože nie vždy je pravda, že túžba je sila, aj keď táto správa je v knihách o svojej pomoci veľmi atraktívna. Ak teda úprimne analyzujete svoju vlastnú ľudskú prirodzenosť a svoj vlastný život, uvedomíte si, že existuje mnoho situácií poznačených týmto konceptom limitu, ktorý je lekciou pokory samej osebe, pretože vás stavia pred mapu vašej vlastnej reality. Aj keď ste sebestační, potrebujete aj iných.

Tento článok je iba informatívny, pretože nemáme nijakú právomoc určiť diagnózu alebo odporučiť liečbu. Pozývame vás na návštevu psychológa, aby ste prediskutovali váš konkrétny prípad.

Ak si chcete prečítať ďalšie články podobné téme Ako byť skromnejší a jednoduchší, odporúčame vám zadať kategóriu Osobný rast a svojpomoc.

Odporúčaná

Pozitívne body osamelosti
2019
Prečo mám nízky obsah vitamínu B12
2019
Kognitívne klamstvo
2019