Ako vyriešiť pár problémov

Problémy vo vzťahoch sú príležitosťou pre rast a učenie sa, ak sú pozorované ako také. Na čom závisí úroveň obtiažnosti v tomto type situácie? O samotnej povahe konfliktu, o dôsledkoch a stupni dôvery medzi oboma v čase, keď k tomu dôjde.

Ako vyriešiť pár problémov? Pri odpovedi na túto otázku, aby ste boli schopní pomôcť vám prekonať prekážku, ktorá nemusí byť limitom, ale zlomom, ak sa naučíte niekoľko tipov na vyriešenie niekoľkých problémov.

Ako identifikovať problémy partnerov

Ak sa s konfliktom nezaobchádza včas, môže to vyvolať atmosféru rozčarovania vo vzťahu, ktorý ovplyvňuje ďalšie oblasti konfliktu. Preto je dôležité identifikovať hlavný konflikt a zúžiť ho. Konflikt je situácia, ktorá spôsobuje nepohodlie vo vzťahu. Ako identifikovať bod zraniteľnosti v tomto príbehu?

komunikácia

Konflikt môže mať pre vás konotáciu a pre vášho partnera inú, preto sa odporúča, aby ste obaja hovorili o svojom vnímaní tohto problému . Ak chcete zlepšiť komunikáciu, odporúčame nasledujúci článok o tom, čo je asertivita.

dialóg

Dialóg v kontexte počúvania a prejavu je konštruktívny, aby každý z nich mohol dopĺňať svoj vlastný pohľad očami druhého. Ak každý z nich vyjadrí svoj názor bez prerušenia na strane druhej, je pozitívne, že hovorca sa ujme slova a vyjadril, čo z tejto správy pochopil.

Dôsledky konfliktu

Samotná skutočnosť sa stáva konfliktom nielen pre jej entitu, ale aj pre účinky, ktoré vyvoláva. Je vhodné vymenovať, aké sú dôsledky z pohľadu každého z nich a vysvetliť emócie vyvolané touto realitou u prvej osoby.

Ak dôjde ku konfliktu v páre, je možné, že v dialógu vzniknú výčitky a nedostatky namiesto asertívnych žiadostí. Keď vyjadríte sťažnosť alebo použijete sarkazmus ako spôsob prejavenia rozčarovania, nezískate svojho partnera, aby sa postaral o to, čo chcete vyjadriť. Ak chcete, aby vám váš partner porozumel a vedel, čo potrebujete, vyjadrte to.

3 tipy na riešenie niekoľkých problémov

Ako vyriešiť pár problémov? Aby ste vyriešili párové problémy, či už kvôli nedôvere, žiarlivosti alebo preto, že prechádzate párovou krízou, môžete uviesť niekoľko praktických tipov na vyriešenie párových problémov:

1. Win-win dohoda

Tento systém vyjednávania má nielen pozoruhodnú časť zisku, ale aj vzdanie sa. To znamená, že k spoločnému bodu stretnutia je možné dospieť iba postojom, v ktorom sa obaja vzdajú, aby priblížili svoje pozície. Základ tohto rastu vychádza z hľadania spoločného dobra.

2. Časový rámec

Existujú konflikty, ktoré môžu mať znaky zvýšenej komplexnosti. Alebo, jednoducho, protagonisti majú pocit, že nie sú pripravení urobiť konečné rozhodnutie v tejto veci. V takom prípade môžete so svojím partnerom určiť približné časové obdobie na zváženie tohto problému, vyhľadávanie informácií, hľadanie poradenstva a požiadanie o radu. Toto obdobie by sa preto nemalo brať z vízie, v ktorej plynutie týždňov vyrieši všetko samo o sebe, ale z proaktívneho prístupu pri hľadaní odpovedí.

3. Spolupráca

Tento konflikt sa dotýka vás oboch, aj keď sa výklad každého z nich líši. Na prekonanie konfliktu v páre je vhodné pracovať ako tím prostredníctvom spolupráce pri dosahovaní cieľa: hľadanie riešenia. Za týmto účelom si každý môže položiť otázku, čo môže začať robiť a čo môže prestať robiť, aby konštruktívne ovplyvnil realitu. Keď každý zo svojej pozície zameriava svoje úsilie v tomto smere, vzniká prostredie na riešenie konfliktu.

Tipy na komunikáciu pri riešení niekoľkých problémov

Ak sa pýtate, ako vyriešiť pár konfliktov, mali by ste vedieť, že komunikácia je základom riešenia rozdielov. Čo robiť, aby sme sa dostali k pozíciám v takejto situácii? Nižšie uvádzame najlepšie tipy, ako vedieť, ako vyriešiť konflikt pár pomocou asertívneho spôsobu komunikácie:

  1. Nájdite spojenie. Dajte pozor na to, čo vás spája so svojím partnerom, teda na odkaz. Týmto spôsobom znížite riziko individualizmu.
  2. Objektívne opíšte. Zamerajte svoj argument na opisné údaje o akciách a externých udalostiach, ale nesústreďte sa na osobné hodnotenia. Inak sa prostredníctvom hodnotových úsudkov prijatých na osobnú úroveň stáva postoj človeka konfliktným.
  3. Navrhnite riešenia. Vytvorte brainstorming so svojím partnerom, aby ste navrhli riešenia tohto konfliktu a poskytli priestor všetkým možným alternatívam. Úlohou tohto cvičenia je, aby sa protagonisti sami rozhodli, ktorá z týchto možností bude konečná bez pomoci externého sprostredkovateľa.
  4. Zmerajte slová. Na výživu vzájomnej dôvery používajte výživné slová. Konflikt môže vyvolať emócie nepohodlia, preto je vhodné v tomto okamihu posilniť lásku. Prístup môžu uľahčiť slová jednoduché ako „ďakujem“, „ospravedlňujeme sa“ alebo „prosím“. Objavte tu, ako zlepšiť komunikáciu v páre.
  5. Postarajte sa o reč tela. Váš verbálny jazyk je dôležitý, avšak telesná komunikácia je pri interakcii tvárou v tvár ešte dôležitejšia. Preto sa postarajte o výraznosť svojho tela, aby sa správa, ktorú odošlete prostredníctvom tohto kanála, zhodovala s vašimi slovami a ich tónom. Dbajte napríklad na očný kontakt. Venujte však osobitnú pozornosť kontextu miest, ktoré ste si vybrali na konverzáciu, aby to bol priestor, ktorý uľahčuje dialóg v prostredí súkromia.

Ako vyriešiť pár konfliktov? Láska tiež rastie so skúsenosťami oboch zdôrazňovaním učenia získaného v minulosti pri prekonávaní súčasných ťažkostí. Ak chcete konkrétne vedieť, ako vyriešiť problémy s párom kvôli nedôvere, možno vás bude zaujímať nasledujúci článok o tom, ako prekonať nedôveru v páru.

Tento článok je iba informatívny, pretože nemáme nijakú právomoc určiť diagnózu alebo odporučiť liečbu. Pozývame vás na návštevu psychológa, aby ste prediskutovali váš konkrétny prípad.

Ak si chcete prečítať ďalšie články podobné téme Ako riešiť problémy s pármi, odporúčame vám vstúpiť do našej kategórie Párová terapia.

Odporúčaná

Pozitívne body osamelosti
2019
Prečo mám nízky obsah vitamínu B12
2019
Kognitívne klamstvo
2019