Tipy na odvahu pred ostatnými

Každý, kto má vzťah v spoločnosti, je preto užitočné naučiť sa hodnotiť seba nielen vtedy, keď ste sami, ale aj keď zdieľate plán priateľov, pred svojím partnerom alebo v rodine.

Sú chvíle, keď si niekto nedáva hodnotu, ktorú skutočne majú: napríklad pri emocionálnom vydieraní alebo manipulácii. Na úrovni lásky nie sú správne ocenení ani tí, ktorí sa sami podvádzajú a usilujú sa o vzťah, ktorý im neprináša šťastie. Strach z osamelosti je však mnohokrát veľmi silný.

Naučte sa hodnotiť seba

Predovšetkým, aby ste sa odhodlali pred ostatnými, musíte sa najprv rešpektovať . Uvedomte si svoju hodnotu a dôstojnosť. Preto vo svojom živote uveďte do praxe toto motto: súdržnosť medzi myšlienkou a činom. Nikdy nerobte nič, čo nechcete, pretože je to proti vašim hodnotám alebo viere. A menej, nikdy nič nerobte, aby vás niekto miloval, pretože ak vás skutočne miluje, potom neexistujú žiadne podmienky, ktoré vás nútia ísť proti sebe. Nemôžete sa usilovať o to, aby vás niekto miloval, ak pre to musíte stratiť pravosť a prestať byť sami sebou.

Preto, aby ste sa dostali odvahu, musíte uviesť slovo do praxe: nie . Je ťažké, ale potrebné učiť sa: učiť sa obmedzovať ostatných, najmä tých, ktorí z opatrnosti nevedia, ako ďaleko môžu ísť. Aby ste si získali úctu druhých, musíte kultivovať čestnosť, konať dobre a byť prirodzenými.

Rešpektujte ostatných

Na druhej strane, nikto si nemôže zarobiť úctu druhých, ak to neponúkajú. Preto, aby ste dali ostatným hodnotu, naučte sa poďakovať, chválte cnosti ostatných, starajte sa o svoje sociálne vzťahy, pozdravte s úsmevom ...

Tento článok je iba informatívny, pretože nemáme právomoc určiť diagnózu alebo odporučiť liečbu. Pozývame vás na návštevu psychológa, aby ste prediskutovali váš konkrétny prípad.

Ak si chcete prečítať viac článkov podobných tipom, aby ste boli pre ostatných prínosom, odporúčame vám vstúpiť do našej kategórie Osobný rast a svojpomoc .

Odporúčaná

Ako prekonať strach zo žien
2019
Ospravedlňte sa alebo sa ospravedlňte?
2019
Výučba cudzích jazykov u detí mladších ako 6 rokov
2019